[1]
Дерека, Т.Г. 2016. АКМЕПОТЕНЦІАЛ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки". 10 (Жов 2016).