(1)
Горпініч, Т. І. Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект). ПН 2017.