(1)
Симоненко, Т. В. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ. ПН 2017.