(1)
СІМКОВА, І. О. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АРКУША. ПН 2017.