(1)
Головатенко, О. М.; Зуєнко, М. І.; Олексієнко, Я. І. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ПН 2018.