(1)
Пташенчук, О. О. НАБУТТЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ БІОЛОГІЇ ЯК ВИМОГА ЧАСУ. ПН 2018.