(1)
ДЕМ’ЯНЮК, В. В. ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНА ПІДГОТОВКА ЯК ПРАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. ПН 2018.