(1)
ЛИСЕНКО, О. М. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ. ПН 2018.