(1)
СИПЧЕНКО, В. І.; ТКАЧЕНКО, В. В. ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ПН 2018.