(1)
ДЕСЯТОВ, Т. М. АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. ПН 2018.