(1)
Некоз, І. В. ІНОЗЕМНА МОВА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ПН 2019.