(1)
Тарасенко, Г. С. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ. ПН 2019.