(1)
ДЕСЯТОВ, Т. АНДРАГОГІКА: ПОНЯТТЯ, КАТЕГОРІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ. ПН 2021, 5-9.