(1)
ФУЧИЛА, О. ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. ПН 2022, 28-33.