(1)
ВИДОЛОБ, Н.; ГРЕЙЛІХ, О. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. ПН 2022, 39-44.