(1)
УСАТОВА, І.; ТКАЧЕНКО, В.; ВЕДМЕДЮК, А. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ПН 2022, 73-78.