(1)
ЧЕМЕРИС, І. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. ПН 2022, 96-101.