(1)
СКВОРЦОВА, С.; РОМАНИШИН, Р. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. ПН 2022, 137-143.