(1)
Король, В. М. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ. ПН 2016.