(1)
Рукасова, С. О.; Полякова, С. Є.; Рощина, Н. С. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ ПРИ ОПАНУВАННІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПН 2016.