ФУЧИЛА, О. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 28–33. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-28-33