ВИДОЛОБ, Н., & ГРЕЙЛІХ, О. (2022). ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 39–44. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-39-44