ГРИЩЕНКО, Т. (2022). НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 57–63. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-57-63