БАБЕНКО, К. (2022). ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ З НАПРЯМКУ «ІНФОРМАТИКА». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 79–84. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-79-84