ПОТУЖНІЙ, О., & ПОЛІЩУК, В. (2022). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 124–129. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-124-129