СКВОРЦОВА, С., & РОМАНИШИН, Р. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 137–143. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-137-143