ДЖАБРАИЛОВА, З. Г. г. (2022). ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЮСИФА БАЛАСАГУНЛУ «КУТАДГУ БИЛИГ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 150–157. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-150-157