КУЛІШ I. (2022). ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА НАВИЧКА XXI СТОЛІТТЯ: ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 73–79. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-73-79