ФУЧИЛА, О. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ» ТА ЇЇ РОЛІ В ОСВІТІ ТА СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 83–88. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-83-88