ТРЕТ’ЯКОВА, А. (2023). МОТИВАЦІЯ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 128–133. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-128-133