МОВЧАН, В., & ПІДМОГИЛЬНА, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 122–127. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-122-127