СІМКОВА, Ірина Олегівна. 2017. «ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АРКУША». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 10 (Липень). https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1816.