СИПЧЕНКО, Валерій Іванович, і Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО. 2018. «ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 17 (Грудень). https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3061.