ДЕМ᾽ЯНИШИНА Софія Володимирівна, і Юлія Іванівна МЕДВІДЬ. 2021. «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 4 (Січень). https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4042.