ДЖАБРАИЛОВА, Зоя Гусейн гызы. 2022. «ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЮСИФА БАЛАСАГУНЛУ ‘КУТАДГУ БИЛИГ’». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 2 (Червень):150-57. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-150-157.