СИПЧЕНКО, В. І. і ТКАЧЕНКО, В. В. (2018) «ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки", (17). доступний у: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3061 (дата звернення: 29 Вересень 2022).