ДЕМ᾽ЯНИШИНА С. В. і МЕДВІДЬ, Ю. І. (2021) «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки", (4). доступний у: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4042 (дата звернення: 5 Жовтень 2022).