СИТНІК , Т. . (2021) «МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 11–18. doi: 10.31651/2524-2660-2021-4-11-18.