УСАТОВА, І., ТКАЧЕНКО, В. і ВЕДМЕДЮК, А. (2022) «ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), с. 73–78. doi: 10.31651/2524-2660-2022-1-73-78.