ЧЕМЕРИС, І. (2022) «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), с. 96–101. doi: 10.31651/2524-2660-2022-1-96-101.