КУЛІШ, І. (2022) «ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА НАВИЧКА XXI СТОЛІТТЯ: ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки", (2), с. 73–79. doi: 10.31651/2524-2660-2022-2-73-79.