БОРИСОВА, С. (2023) «МОДИФІКАЦІЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ОГОЛОШЕНЬ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ-РОБОТОДАВЦІВ ПРИ ОНОВЛЕННІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ », Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 51–60. doi: 10.31651/2524-2660-2023-4-51-60.