ТРЕТ’ЯКОВА, А. (2023) «МОТИВАЦІЯ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 128–133. doi: 10.31651/2524-2660-2023-4-128-133.