ВЕЛИКДАН, Ю. (2023) «КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ»., Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 38–45. doi: 10.31651/2524-2660-2023-4-38-45.