КОЙНОВА-ЦЬОЛЬНЕР, Ю. (2023) «КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТА ЗАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 29–38. doi: 10.31651/2524-2660-2023-4-29-38.