ТКАЧЕНКО, В., УСАТОВ, Б. і ШМИГОЛЬ, Р. (2023) «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ», Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br> Серія: "Педагогічні науки", (4), с. 16–21. doi: 10.31651/2524-2660-2023-4-16-21.