[1]
В. В. Пєнов, «ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ», ПН, вип. 18, Січ 2017.