[1]
І. В. Козацька, «ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)», ПН, вип. 7, Квіт 2017.