[1]
С. О. Кубіцький, «СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ‘СОЦІАЛЬНА РОБОТА’», ПН, вип. 4, Січ 2018.