[1]
О. С. ІВАНИЦЬКА, «ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПІ В КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЬЮТОРСТВА І МЕНТОРСТВА У ЗВО (за матеріалами конференції: ‘Reforming European Higher Education – From Policy to Practice’, Kyiv, June, 08-09, 2018)», ПН, вип. 14, Груд 2018.